Το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση «Let’s do it!», 30 – 31 Μαρτίου 2017

Το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας
συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση «Let’s do it!»

30 – 31 Μαρτίου 2017, Πέμπτη – Παρασκευή