Το Γαλαξείδι συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση «Let’s do it!», 1 Απριλίου 2017

Το Γαλαξείδι συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση
«Let’s do it!»

 1 Απριλίου 2017, Σάββατο