Εκδήλωση για την Επανίδρυση του Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ιτέας, 2 Απριλίου 2017, 19.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Εκδήλωση για την Επανίδρυση
του Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ιτέας

2 Απριλίου 2017, Κυριακή, 19.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας