Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ευπάλιο, 1 Απριλίου 2017, 17.30 – 20.30, Πλατεία Καρυάς

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ευπάλιο!

1 Απριλίου 2017, Σάββατο, 17.30 – 20.30
Πλατεία Καρυάς