Ο Μαραθιάς συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση «Let’s do it!», 2 Απριλίου 2017, 9.00

Ο Μαραθιάς συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση
«Let’s do it!»

2 Απριλίου 2017, Κυριακή
συνάντηση: 9.00, Οίκημα Γκανιάτσου