Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας του Δήμου Δελφών συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση «Let’s do it!», 2 Απριλίου 2017

Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας του Δήμου Δελφών
συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση
«Let’s do it!»

2 Απριλίου 2017, Κυριακή