Το Ευπάλιο συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση «Let’s do it!», 2 Απριλίου 2017, 10.00

Το Ευπάλιο συμμετέχει στην πανελλαδική εθελοντική δράση
«Let’s do it!»

2 Απριλίου 2017, Κυριακή
συνάντηση: 10.00, Πλατεία Καρυάς