Διαδρομές στο Δελφικό τοπίο: Δελφοί – Χρισσό, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, 18 Μαΐου 2016, 9.30 – 12.30

Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Διαδρομές στο Δελφικό τοπίο: Δελφοί – Χρισσό

με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

18 Μαΐου 2016, Τετάρτη, 9.30 – 12.30

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου 2016 με θέμα «Μουσεία και πολιτιστικά τοπία» και σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας και το Δήμο Δελφών διοργανώνει εκπαιδευτική δράση με θέμα «Διαδρομές στο Δελφικό τοπίο».

Στόχος της εκδήλωσης είναι παρουσιαστεί το ευρύτερο δελφικό τοπίο σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο των Δελφών και οι διαδρομές που μπορούν να αναπτυχθούν και να φέρουν σε επαφή τον επισκέπτη και με άλλους πολιτιστικούς χώρους της περιοχής, όπως το Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού «Συλλογή Ηλία Ευθ. Δαραδήμου

Η προγραμματισθείσα την ίδια ημέρα με τον εορτασμό δράση θα ξεκινήσει από τον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο των Δελφών στις 9.30 και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 στο Χρισσό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια από τις προτεινόμενες διαδρομές στο ευρύτερο δελφικό τοπίο και να περιηγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Κρίσσας και το Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού «Συλλογή Ηλία Ευθ. Δαραδήμου».

797