Ενημέρωση σε θέματα υγείας από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, 26 Μαρτίου 2017, 11.00, Δημαρχείο Ευπαλίου

Ενημέρωση σε θέματα υγείας 
από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας

26 Μαρτίου 2017, Κυριακή, 11.00
Δημαρχείο Ευπαλίου

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου