Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 24 Μαρτίου 2017

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

24 Μαρτίου 2017, Παρασκευή

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431