Το φωκικό μέλι «Μέλλην» απέσπασε δύο ασημένια βραβεία σε διεθνή διαγωνισμό βιολογικού μελιού

Το φωκικό μέλι «Μέλλην»
απέσπασε δύο ασημένια βραβεία
σε διεθνή διαγωνισμό βιολογικού μελιού