Επτάλοφος/Αγόριανη Παρνασσού – Περιοχή «Πέτρα» (φωτογραφίες του Θανάση Πανάγου, 14 Μαΐου 2016)

Επτάλοφος/Αγόριανη Παρνασσού – Περιοχή «Πέτρα» 

φωτογραφίες του Θανάση Πανάγου, 14 Μαΐου 2016 

802