Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην Ιτέα, 24 – 25 Μαρτίου 2017

Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην Ιτέα

24 – 25 Μαρτίου 2017, Παρασκευή – Σάββατο