Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην Ερατεινή, 24 – 25 Μαρτίου 2017

Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην Ερατεινή

24 – 25 Μαρτίου 2017, Παρασκευή – Σάββατο