Εκλογή νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και νέων μελών στις Επιτροπές

Εκλογή νέου Προεδρείου
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
και νέων μελών στις Επιτροπές

< πάτησε εδώ για να δεις το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας >

1156