Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 21 Μαρτίου 2017, 11.00, Λαμία

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

21 Μαρτίου 2017, Τρίτη, 11.00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών
Καλυβίων 2 (3ος όροφος), Λαμία

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση, τα θέματα και τις εισηγήσεις > 

pste