Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 14 Μαρτίου 2017, 17.30 – 20.30, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

14 Μαρτίου 2017, Τρίτη, 17.30 – 20.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

1190