Ο Σύλλογος Γυναικών Γαλαξειδίου γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2017, 21.00, Εστιατόριο «Πόρτο», Γαλαξείδι

Ο Σύλλογος Γυναικών Γαλαξειδίου
γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας

8 Μαρτίου 2017, Τετάρτη, 21.00
Εστιατόριο «Πόρτο», Γαλαξείδι

1200