Γλάρος Ιτιώτικος (φωτογραφία της Λίτσας Γκρόπα)

Γλάρος Ιτιώτικος!

φωτογραφία της Λίτσας Γκρόπα

1206