Δροσερό φρουτογλυκό (το κέρασμα του Ξενοδοχείου «Γανυμήδης», Γαλαξείδι, στους επισκέπτες της «3ης Ρουμελιώτικης Κουζίνας»)

Δροσερό φρουτογλυκό!

το κέρασμα του Ξενοδοχείου «Γανυμήδης» (Γαλαξείδι, www.ganimede.gr)
στους επισκέπτες της «3ης Ρουμελιώτικης Κουζίνας»

15 Μαΐου 2016, Κυριακή, 12.00 – 14.00, Λιμάνι Γαλαξειδίου

813