Εγκαίνια του Παραρτήματος «Γιώργος Γάτος» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας και παρουσίαση του βιβλίου «Η Εθνική Αντίσταση στη Φωκίδα» του Γιώργου Γάτου, 14 Μαΐου 2016, 19.00

Εγκαίνια του Παραρτήματος «Γιώργος Γάτος»
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας
και παρουσίαση του βιβλίου 
«Η Εθνική Αντίσταση στη Φωκίδα»
του Γιώργου Γάτου 

14 Μαΐου 2016, Σάββατο, 19.00
Εσωτερική Αυλή Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας

853