Μασκέ Πάρτι του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας, 24 Φεβρουαρίου 2017, 21.00, Ταβέρνα Γεωργίου Κουτουβάλα, Άγιος Νικόλαος

Μασκέ Πάρτι του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας

24 Φεβρουαρίου 2017, Παρασκευή, 21.00
Ταβέρνα Γεωργίου Κουτουβάλα, Άγιος Νικόλαος

1248