Μασκέ Πάρτι, 24 Φεβρουαρίου 2017, 23.00, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Μασκέ Πάρτι!

24 Φεβρουαρίου 2017, Παρασκευή, 23.00
«Μέλυδρον», Γαλαξείδι

1259