Σημαντική αύξηση επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών, τον Ιανουάριο 2016, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015

Σημαντική αύξηση επισκεπτών
στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών,
τον Ιανουάριο 2016, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Ιανουάριος 2015: 5.335 επισκέπτες
Ιανουάριος 2016: 5.947 επισκέπτες
Ποσοστό αύξησης: 11,5%

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών
Ιανουάριος 2015: 7.022
Ιανουάριος 2016: 7.735
Ποσοστό αύξησης: 10,2%