Ευχές του Κωνσταντίνου Χαλιορή στους μαθητές και μαθήτριες που δίνουν Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ευχές του Κωνσταντίνου Χαλιορή (πολιτευτής της ΝΔ στη Φωκίδα)
στους μαθητές και στις μαθήτριες που δίνουν Πανελλήνιες Εξετάσεις

827