Γιορτή της Φασολάδας – Κούλουμα στη Μανάγουλη, 27 Φεβρουαρίου 2017, 11.00

Γιορτή της Φασολάδας – Κούλουμα στη Μανάγουλη

27 Φεβρουαρίου 2017, Καθαρή Δευτέρα, 11.00
Λαογραφικό Μουσείο Μανάγουλης

1301