Εθελοντική Αιμοδοσία στο Μουσικό Σχολείο Άμφισσας, 23 Ιανουαρίου 2017, 17.30 – 21.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Μουσικό Σχολείο Άμφισσας!

23 Ιανουαρίου 2017, Δευτέρα, 17.30 – 21.00

1282