Εθελοντική αιμοδοσία στην Άμφισσα στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, 8 Φεβρουαρίου 2017, 17.30 – 20.30, Αίθουσα 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας

Εθελοντική αιμοδοσία στην Άμφισσα
στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7

8 Φεβρουαρίου 2017, Δευτέρα, 17.30 – 20.30
Αίθουσα 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας

1367