Άναμμα Φωτιάς στην Πλατεία Κίρρας και Πάρτι στο Μπαρ «Κάβειρος», 19 Φεβρουαρίου 2017, 18.30

Άναμμα Φωτιάς στην Πλατεία Κίρρας
και Πάρτι στο Μπαρ «Κάβειρος»

19 Φεβρουαρίου 2017, Κυριακή, 18.30

1324