Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα) στις 13 και 14 Μαΐου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

στις 13 και 14 Μαΐου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311

 825

826

827

828

948