Εθελοντική Αιμοδοσία στην Πολύδροσο/Σουβάλα, 17 Μαΐου 2016, 17.30 – 20.30, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Πολύδροσο/Σουβάλα!

17 Μαΐου 2016, Τρίτη, 17.30 – 20.30
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου

834