«Λίμπα», παράσταση της Παιδικής Θεατρικής Ομάδας ΟΝ.ΤΑ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, 14 Μαΐου 2016, 20.00, «Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

Λίμπα

παράσταση της Παιδικής Θεατρικής Ομάδας ΟΝ.ΤΑ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

14 Μαΐου 2016, Σάββατο, 20.00
«Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

846