Ευχές για τις Γιορτές από το «Ορεινόν Παντοπωλείον» (Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας)

Ευχές για τις Γιορτές 
από το «Ορεινόν Παντοπωλείον» (Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας)

1506