Χριστουγεννιάτικη Έκθεση Χειροτεχνών Ερατεινής, 22 Δεκεμβρίου 2016 – 4 Ιανουαρίου 2017 (εκτός 25 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου) 10.00 – 13.00 και 17.00 – 20.00, Πρώην ΚΑΠΗ Ερατεινής

Χριστουγεννιάτικη Έκθεση Χειροτεχνών Ερατεινής

22 Δεκεμβρίου 2016 – 4 Ιανουαρίου 2017
(εκτός 25 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου)
10.00 – 13.00 και 17.00 – 20.00
Πρώην ΚΑΠΗ Ερατεινής

1517