Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Κίρρας», 22 Δεκεμβρίου 2016, 18.00

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Κίρρας»

22 Δεκεμβρίου 2016, Πέμπτη, 18.00
στον Χώρο του Συλλόγου, Πλατή 6, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο Κίρρας

1560