Συναυλία της Μικτής Χορωδίας Ιτέας «Ορφέας», 17 Δεκεμβρίου 2016, 19.30, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Συναυλία της Μικτής Χορωδίας Ιτέας «Ορφέας»

καλλιτεχνική διεύθυνση: Νίκος Ευθυμιάδης
παρουσίαση: Αλέξης Κωστάλας

17 Δεκεμβρίου 2016, Σάββατο, 19.30
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

1575

A’ µέρος
1) Άγια Νύχτα, Franz Gruber
2) Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, Βυζαντινό
3) Freedom, Spiritual
4) Επί Σοι χαίρει, Θ. Πολυκράτη
5) Certainly Lord, Spiritual
6) Κάλαντα Προποντίδας, χορωδιακή επεξεργασία Μιχάλη Αδάµη
7) Va pensiero από “Nabucco” του Giuseppe Verdi

B’ µέρος Aπό το «Άξιον Εστί» του Μ. Θεοδωράκη
1) Με το λύχνο του άστρου
2) Ένα το χελιδόνι
3) Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
4) Τα παιδιά του Πειραιά, Μάνου Χατζηδάκι
5) Ο Ζορµπάς, Μίκη Θεοδωράκη 6) O sole mio, E. di Capua

Καλλιτεχνική διεύθυνση: ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
Παρουσίαση: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ

Η Μ.Χ.Ι. «ΟΡΦΕΑΣ» ιδρύθηκε το 1966 στην Ιτέα κι έχει έντονη παρουσία στα πολιτισµικά και µουσικά δρώµενα της Φωκίδας και όχι µόνο. Υπό την διεύθυνση του πρώτου της µαέστρου, αείµνηστου κ. Γεωργίου Σουραή, έδωσε τα πρώτα χορωδιακά ακούσµατα στην πόλη µας. Στη συνέχεια, η χορωδία είχε σύντοµη αλλά ουσιαστική συνεργασία µε τον επίσης αείµνηστο κ. Μιχάλη Αδάµη. Έκτοτε και για 30 χρόνια την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο καταξιωµένος µαέστρος κ. Νίκος Ευθυµιάδης. Ο «ΟΡΦΕΑΣ» εµφανίστηκε στα σηµαντικότερα φεστιβάλ στην Ελλάδα, αλλά και σε µεγάλες αίθουσες όπως το ΠΑΛΛΑΣ και το ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Πραγµατοποίησε συναυλίες σε Ρουµανία, Ιταλία, ∆ανία, Νορβηγία, Αµερική και συνέπραξε µε µεγάλες συµφωνικές ορχήστρες του εξωτερικού σε έργα Vivaldi, Bach, Mozart, M. Θεοδωράκη. Πρωτοστάτησε επί επτά χρόνια στη δηµιουργία «∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο Αρχαίο Στάδιο των ∆ελφών. Φέτος, γιορτάζει πανηγυρικά τα πενήντα της χρόνια.