Ύμνοι – τραγούδια – κάλαντα από τη Μονοφωνική Μικτή Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Κίρρα», 18 Δεκεμβρίου 2016, 18.30, Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κίρρας

Ύμνοι – τραγούδια – κάλαντα
από τη Μονοφωνική Μικτή Χορωδία
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Κίρρα»

μαέστρος: Γεώργιος Παπαδόπουλος

18 Δεκεμβρίου 2016, Κυριακή, 18.30
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία), Κίρρα

1589