Ομιλία του Ηλία Δαραδήμου για τις τοπικές φορεσιές, 8 Μαΐου 2016, 11.00, Ηράκλειο Αττικής

Ομιλία του Ηλία Δαραδήμου για τις τοπικές φορεσιές

ο Ηλίας Δαραδήμος είναι δωρητής και ιδρυτής 
του Εθνολογικού – Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού

8 Μαΐου 2016, Κυριακή, 11.00
Πολιτιστικό Πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου», Ηράκλειο Αττικής

854