Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016

 

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

16 και 17 Δεκεμβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431