Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας, 10 Δεκεμβρίου 2016, 19.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας

10 Δεκεμβρίου 2016, Σάββατο, 19.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας