Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 9 και 10 Δεκεμβρίου 2016

 

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431