Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 12 Δεκεμβρίου 2016, 11.00, Λαμία

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

12 Δεκεμβρίου 2016, Δευτέρα, 11.00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών
Καλυβίων 2 (3ος όροφος), Λαμία

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα >

< πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις >

pste