Οι Ευπαλιώτες στήνουν με τρόφιμα το Δέντρο της Αγάπης, 11 Δεκεμβρίου 2016, 10.00 – 14.00, Πλατεία Καρυάς

Οι Ευπαλιώτες στήνουν με τρόφιμα το Δέντρο της Αγάπης!

11 Δεκεμβρίου 2016, Κυριακή, 10.00 – 14.00
Πλατεία Καρυάς, Ευπάλιο

1628a