Δωρεάν προληπτικός έλεγχος στην Πολύδροσο από τους Γιατρούς του Κόσμου, με οδοντίατρο και παιδίατρο, 6 Δεκεμβρίου 2016, 9.00 – 15.00, Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος στην Πολύδροσο
από τους Γιατρούς του Κόσμου 

με οδοντίατρο και παιδίατρο

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016, 9.00 – 15.00
Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου

σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου

1631