Χορός της Α’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, 9 Δεκεμβρίου 2016, 22.00, «Stavedo», Άμφισσα

Χορός της Α’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας

9 Δεκεμβρίου 2016, Παρασκευή, 22.00
«Stavedo Cafe-Bar», Ν. Κορδώνη 19, Άμφισσα

είσοδος: 3 ευρώ * σφηνάκι: 1 ευρώ * μπουκάλι: 50 ευρώ

1630