Το Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας συμμετέχει στο πανελλαδικό «Εργαστήριο Ευχών», 4 Δεκεμβρίου 2016, 18.00 – 20.00

Το Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας
συμμετέχει στο πανελλαδικό «Εργαστήριο Ευχών»

4 Δεκεμβρίου 2016, 18.00 – 20.00

πανελλαδικός συντονισμός: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

< περισσότερες πληροφορίες για το «Εργαστήριο Ευχών»>

1637