Ενημερωτική ομιλία του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» (Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών), 3 Δεκεμβρίου 2016, 19.30, Δημαρχείο Δελφών

Ενημερωτική ομιλία του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας»
(Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών)

3 Δεκεμβρίου 2016, Σάββατο, 19.30
Δημαρχείο Δελφών

πληροφορίες για τον σύλλογο:
www.oramaelpidas.gr

1644