Πρώτη συνάντηση της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Ερατεινής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινής, 5 Μαΐου 2016, 19.00, Αίθουσα «Μικρό Μπαράκι», Ερατεινή

Πρώτη συνάντηση της Θεατρικής Ομάδας
του Συλλόγου Γυναικών Ερατεινής 
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινής

5 Μαΐου 2016, Πέμπτη, 19.00
Αίθουσα «Μικρό Μπαράκι», Ερατεινή

868