Γιορτοστολίστηκε ο Κονιάκος!

Γιορτοστολίστηκε ο Κονιάκος!