Ο Σύλλογος Γυναικών Ερατεινής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής σε χορούς από τη Ρούμελη, στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, Ιτέα, 4 Απριλίου 2016 (φωτογραφίες)

Ο Σύλλογος Γυναικών Ερατεινής
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής
σε χορούς από τη Ρούμελη,
στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού,
Ιτέα, 4 Απριλίου 2016